Businesschain

Regnskab og rådgivning

   ”Regnskab og rådgivning” kan tilbydes til alle selskaber der er ikke har brug for en revisorerklæring eller personligt ejede virksomheder (også kaldet “enkeltmands-virksomheder”).

  Det vil sige selskaber der to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

  Regnskab og rådgivning indebærer opstilling af regnskab og selvangivelse. Herudover også alm rådgivning.

   

  Timepris: kr. 750,- +moms

  Rul til toppen